Heroverweeg het samenspel 

Dit artikel gaat onder andere in op de volgende vragen

  • Hoe werken het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de ambtelijke organisatie nu samen?
  • Welke stappen kunt u nemen om deze samenwerking te optimaliseren?
  • Hoe kan ‘tweebenig denken’ u helpen bij de transitie?
Waterschapverander_landingspagina.png