Publiek-private samenwerking (PPS) noodzakelijk voor structurele groei van de Nederlandse economie

Dit artikel gaat onder andere in op de volgende onderwerpen:

  • Welke factoren moeten veranderen om PPS een kans te geven.
  • De herijking van samenwerking zoals wij die tot nu toe kennen.
  • Verschillende vormen van innovatie: technologisch, sociaal en juridisch.
landingspagina-pps-artikel.jpg